hartstichting

© Hartstichting

De ministeriële regeling die uitvoering geeft aan de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (wet IKK) eist dat er in de kinderopvang en peuterspeelzalen altijd minimaal één volwassene aanwezig is met een geldig en geregistreerd certificaat voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. De wet IKK gaat per 1 januari 2018 in.

Brancheorganisaties in de kinderopvang hebben de afgelopen periode hun leden constant op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de wet IKK en die leden melden zich massaal aan bij opleiders om hun medewerkers een cursus Eerste Hulp werken met kinderen van NIBHV te laten volgen.

NIBHV is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als certificerende instantie, vanwege zijn onafhankelijkheid en toezicht op de kwaliteit van de examens bij opleidingsinstituten. NIBHV verzorgt zelf geen opleidingen! (bron: website van Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening)

Kunt u (al) Reanimeren!, om een ander persoon hierin mee te helpen!

Ik leer u de techniek in 2 uur, van het herkennen en handelen bij een hart stilstand. Hoe u de hartmassage en beademingen en de AED kunt toepassen.

Vervolgens hoe u een persoon kan helpen: die zich verslikt en verstikt en hoe ziet of een persoon een hartinfarct, shock, beroerte heeft. U leert hoe een persoon in de stabiele zijligging legt of van buik naar rug draaid.

 Voor 3 uur vanaf € 47,50 p.p. inclusief een certificaat.

Voor meer informatie, stuur een email met uw vraag naar info@eerstehulpvermeer.nl of bel naar 06-10053690.

Ik kijk er naar uit u verder te informeren en enthousiast te maken over EHBO en BHV. Neem gerust contact op voor een vrijblijvende offerte!

embleem     download  ECR   EHBO-logo embleem oranje kruis