Het belang van de eerste hulp:

  • U leert kenmerken te herkennen van een letsel of stoornis.
  • Dat de eerste hulpverlener binnen een aantal minuten ter plekke is.
  • Er wordt direct zorg verleend aan het slachtoffer door: een ongeval, ziekte, dreigende verdrinking, blootstelling aan schadelijke invloeden of andere calimiteiten.
  • Op verantwoordelijke en respectvolle wijze te handelen.
  • U leerd hoe u moet handelen, wanneer niét of juist wél kunt helpen.
  • De eerste hulpverlener is het aanspreekpunt tijdens een calamiteit.
  • De bedrijfshulpverlener of BHV’er verleent eerste hulp op de werkplek, leert een “kleine”- brand blussen, werkt met communicatiemiddelen, een ‘pand’ snel en veilig ontruimen zodat alle personen in veiligheid komen. Dit kan zijn in winkel, zorginstelling of fabriekshal.
  • Afhankelijk van de grootte van een bedrijf is een organisatie verplicht om een EHBO- en/of BHV ‘er in dienst te hebben en competent te houden.

De eerst hulpverlener draagt zijn ‘taken’ over, aan de professionele hulpdiensten als zij te plaatse komen.

Iedereen van 15 jaar kan een cursus volgen, jonger > dan met toestemming van ouder/voogd.

Voor meer informatie, stuur een email met uw vraag naar info@eerstehulpvermeer.nl of bel naar 06-10053690.

Ik kijk er naar uit u verder te informeren en enthousiast te maken over EHBO en BHV. Neem gerust contact op voor een vrijblijvende offerte!

embleem     download  ECR   EHBO-logo embleem oranje kruis