hartstichting

© Hartstichting

Op deze site kunt u alle informatie vinden over Eerste Hulp en Veiligheid.

Het belang van de eerste hulp:

  • U leert een letsel of stoornis te herkennen en te behandelen.
  • Er wordt direct zorg verleend aan het slachtoffer door: een ongeval, ziekte, dreigende verdrinking, blootstelling aan schadelijke invloeden of andere calamiteiten.
  • De bedrijfshulpverlener of EHBO’er verleent eerste hulp op de werkplek, leert een “kleine”- brand blussen, werkt met communicatiemiddelen, een ‘pand’ snel en veilig ontruimen zodat alle personen in veiligheid komen.

De eerst hulpverlener draagt zijn ‘taken’ over, aan de professionele hulpdiensten als zij te plaatse komen.

Iedereen kan een cursus volgen (ook personen met een beperking).

Voor meer informatie, stuur een email met uw vraag naar info@eerstehulpvermeer.nl of bel naar 06-10053690.

Ik kijk er naar uit u verder te informeren en enthousiast te maken over EHBO en BHV. Neem gerust contact op voor een vrijblijvende offerte!

embleem     download  ECR   EHBO-logo embleem oranje kruis